Betül Varol Karahan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi. Beş yıllık klasik medrese eğitimini tamamladı. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'nde Arapça İlahiyat Bölümü'nde eğitim görüyor. 2018 yılından beri farklı alanlarda çeviriler yapıyor.

Yazılarım

Reddiye Niteliğinde Bir Şiir: İbn Teymiyye’nin Kaside-i Lamiyyesi ve Türkçe Çevirisi

İslam tarihinde Selefîlik geleneğinin öncü isimlerinden Takiyyüddin İbn Teymiyye’yi...