Esra İldeş

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden 2018 yılında mezun oldu. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisansına başladı ve halen eğitimine devam etmekte.

Yazılarım

Ferezdak’ın Hapsedilmesine Sebep Olan Kaside: Zeynelabidin’e Övgü ve Türkçe Çevirisi [2/2]

Söylediği güçlü şiirlerle Arap edebiyatında iz bırakmış Emevi şairi...

Kuseyyir Azze’nin Kaside-i Taiyye’sinin Son Kısmı ve Türkçe Çevirisi [2/2]

Sevgilisi Azze’ye nisbet edilerek anılan Kuseyyir Azze, farklı şiir...

Kuseyyir Azze’nin Kaside-i Taiyye’sinin İlk Kısmı ve Türkçe Çevirisi [1/2]

Emevi döneminde yaşayan ve döneminde Hicaz'ın en büyük şairi...

Hassan bin Sabit’in Hemziyyesinin Son Kısmı ve Türkçe Çevirisi [2/2]

Yaşadığı dönemin en önemli şairlerinden olan Hassân b. Sâbit...

Hassan bin Sabit’in Hemziyyesinin İlk Kısmı ve Türkçe Çevirisi [1/2]

Hassân b. Sâbit (حسّان بن ثابت), hiç kuşkusuz hem...