Fatih Mert Çağıl

FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi'ni Arapça dilinde okuyarak 2021 yılında mezun oldu. 2019 senesinde başladığı Yeminli Tercümanlık görevine mezun olduktan sonra da devam etti. Hala edebi eserler başta olmak üzere çeşitli alanlarda tercüme ve metin tashihi yapmaktadır.

Yazılarım

Hayat Felsefem: Ahmet Hasan ez-Zeyyat’tan Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Ahmet Hasan ez-Zeyyât (أَحْمَدْ حَسَنْ الزَّيَّات) 1940’ta yazdığı Vahyu’r-Risâle...

Emiru’ş-şuara’dan Altın Nasihatler: Ahmet Şevki’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Alem, içinde barındırdığı manalarla karşımızda duruyor. Üzerine düşündüğümüzde bu...

İbnu’l-Mukaffa’dan Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Ahlakın bizlere yaşam tarzı sunduğunu biliyoruz ama ahlakın modern...

Mustafa Sadık er-Rafii’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

1937'de aramızdan ayrılmadan önce Mustafa Sâdık er-Râfiî (مصطفى صادق...