Yasir Maviş

İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı 2022 Lisans mezunu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans'a devam etmekte. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Araştırma görevlisi. Arapça metin editörlüğü görevi ifa etmekte.

Yazılarım