Kategori

Klasik Arap Edebiyatı
K

Hansâ’nın Kardeşi Sahr’a Mersiyesi ve Türkçe Çevirisi

Hansâ (الخنساء), Câhiliye döneminin ünlü kadın şairlerinden biri. Ukaz...

Hz. Ebubekir’in Peygamberimize Mersiyesi ve Türkçe Çevirisi

Yazımızda ele alacağımız bu mersiye Hz. Ebu Bekir'e nisbet...

“Lâmiyyetü’l-Arab” Şiirinin İlk 11 Beyti ve Türkçe Çevirisi

Şenferâ adındaki Cahiliye şairine ait olduğu düşünülen meşhur şiir....