Kategori

Modern Arap Edebiyatı
M

İliyya Ebu Madi’nin Haydi Gül Adlı Şiiri ve Türkçe Çevirisi

Amerika’daki göçmen Arap edebiyatının (Mehcer) tartışmasız en büyük şairlerinden...

Ali et-Tantavi’nin Beytülmakdis’te Adlı Hikayesinin İlk Kısmı ve Türkçe Çevirisi [1/4]

20. yüzyıl modern Arap edebiyatının tanınmış isimlerinden olan Ali...

Ebu’l-Kasım eş-Şabbi’nin İradetul Hayat Adlı Şiirinin İlk Kısmı ve Türkçe Çevirisi [1/3]

İrâdetu’l-hayât, Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî’nin (أَبُو القَاسِم الشَّابي) Fransız sömürüsü altında yeise...

Mustafa Sadık er-Rafii’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

1937'de aramızdan ayrılmadan önce Mustafa Sâdık er-Râfiî (مصطفى صادق...

Hafız İbrahim’in Arap Diline Dair Kasidesi ve Türkçe Çevirisi

Hâfız İbrâhîm (حافظ إبراهيم), Fasih Arapçanın büyük savunucusu olmasıyla...

Mustafa Lutfi el-Menfeluti’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

19. ve 20. yy Mısır edebiyatında büyük bir yankı...

Bedr Şakir es-Seyyab’ın “Yağmurun Şarkısı” Adlı Şiirinin Son Kısmı ve Türkçe Çevirisi [3/3]

Modern Irak Edebiyatı’nın tanınmış simalarından 1924-64 yılları arasında yaşamış...

Bedr Şakir es-Seyyab’ın “Yağmurun Şarkısı” Adlı Şiirinin İkinci Kısmı ve Türkçe Çevirisi [2/3]

Iraklı şairimiz Bedr Şâkir es-Seyyâb’ın (بدر شاكر السيّاب) "Yağmurun...

Nizar Kabbani’nin “Belkıs Kasidesi” Adlı Şiirinin 3. Kısmı ve Türkçe Çevirisi [3/4]

Nizar Kabbani (نزار قباني); eşi Belkıs er-Ravi’yi, 1981 yılında...