Sümeyye Can

İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun Dünya Mitolojisi ile ilgileniyor. Tercüman

Yazılarım