Abdussamed Öztürk

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 2021 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince İlim ve Sanatlar Merkezi (İSM) ve Suffe Meclisi kurumlarında klasik usûlde eğitim aldı. 2021 senesinde Sakarya Üniversite’sinde Arap Dili ve Belâğatı alanında yüksek lisansa başladı. Klasik Arap Şiiri hususunda mütehassis olarak çalışmak için Mirkat projesine dahil oldu. Yazarımız kendini Arapça-Arapça sözlük kullanımı alanında geliştirmiş ve çeşitli gruplara Tefsir, Nahiv ve Osmanlı Türkçesi dersleri vermektedir.

Yazılarım

Mecnun-ı Leyla’nın Çöl Yoldaşı: Kaside-i Munise ve Türkçe Çevirisi [2/4]

Nedir şâirlere iki mısrada yılların yoğunluğunu anlattıran hisler? Bu...

Mecnun-ı Leyla’nın Çöl Yoldaşı: Kaside-i Munise ve Türkçe Çevirisi [1/4]

Mecnûn, daha doğrusu Mecnûn-ı Leylâ… Asırlar boyunca mevzû aşk...