Nur Tanrıbuyurdu

2021 yılında Marmara Üniversitesi İslami İlimler Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Suudi Arabistan’da başladığı Arapça eğitimine Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli kurumlarda devam etti. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine devam ediyor ve vezaif projesi kapsamında lisans öğrencilerine Klasik Arapça dersleri veriyor.

Yazılarım

Vatansever Şairin Halkına Hicivleri: Ma’rûf er-Rusâfî’nin Kasidesi ve Türkçe Çevirisi

Çağdaş Arap şairlerinden Mâ’ruf er-Rusâfi ( مَعْرُوف الرُّصَافِي) on...

Ölüme Sesleniş: Fevzi el-Maʿluf’un Dünyanın Nihayeti Adlı Kasidesi ve Türkçe Çevirisi

Vatanlarından ayrı kalmanın üzüntüsünü, sevdiklerine karşı duydukları dâimi özlemi...

Ali et-Tantavi’nin Beytülmakdis’te Adlı Hikayesinin Son Kısmı ve Türkçe Çevirisi [4/4]

Tüm benliğiyle itiraf ettiği gerçekler Maryet’i nereye sürükleyecek? Onu...

Ali et-Tantavi’nin Beytülmakdis’te Adlı Hikayesinin Üçüncü Kısmı ve Türkçe Çevirisi [3/4]

Müslümanların Kudüs’ü ele geçirmesi ile sarsılan Maryet’in duyduğu nefret,...