Kategori

Düz Yazı
D

Ali et-Tantavi’nin Beytülmakdis’te Adlı Hikayesinin İlk Kısmı ve Türkçe Çevirisi [1/4]

20. yüzyıl modern Arap edebiyatının tanınmış isimlerinden olan Ali...

Mihail Nuayme’nin Arkaş’ın Anıları Adlı Eserinden Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Modern Arap Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Lübnanlı şair...