Kategori

Alıntı
A

Hayat Felsefem: Ahmet Hasan ez-Zeyyat’tan Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Ahmet Hasan ez-Zeyyât (أَحْمَدْ حَسَنْ الزَّيَّات) 1940’ta yazdığı Vahyu’r-Risâle...

Dikenlerin Cenneti: Taha Hüseyin’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Modern Arap edebiyatı söz konusu olunca Tâhâ Hüseyin’i (طَهَ...

Emiru’ş-şuara’dan Altın Nasihatler: Ahmet Şevki’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

Alem, içinde barındırdığı manalarla karşımızda duruyor. Üzerine düşündüğümüzde bu...

Seyyid Kutub’un Ruhun Tesellileri Adlı Eserinden Pasajlar ve Türkçe Çevirileri

20. yüzyıl İslam düşünürleri arasında anılan ve özellikle Kur'an'ın...

Abbas Mahmud el-Akkad’dan Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

I. Dünya Savaşı’nın sancılı günlerinin ve beraberinde getirdiği değişimlerin,...

Mustafa Sadık er-Rafii’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

1937'de aramızdan ayrılmadan önce Mustafa Sâdık er-Râfiî (مصطفى صادق...

Mustafa Lutfi el-Menfeluti’den Alıntılar ve Türkçe Çevirileri

19. ve 20. yy Mısır edebiyatında büyük bir yankı...